W dniach 9-11. 09. 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. W szkoleniu na temat Symulacja medyczna w procesie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo wzięło udział 10 pracowników Zakładu Pielęgniarstwa IOZ PWSZ w Tarnowie.

Wróć do góry