Jeszcze do 26 stycznia można zgłaszać chęć udziału w organizowanym przez Biuro Karier, Projektów i Współpracy nieodpłatnym szkoleniu on-line dla nauczycieli akademickich. Będzie ono w całości poświęcone aktywnym metodom nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK).

Szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia:

HARMONOGRAM SZKOLENIA (30h)

Szkolenie będzie prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams. Rekrutacja trwa do 23.01.2022 Więcej szczegółów TUTAJ lub lub telefonicznie, pod nr 14 63 16 627

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie”; zadanie nr 12. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych: Aktywne metody nauczania z wykorzystaniem TIK