W dniach 17-18 lipiec 2018 r. kadra dydaktyczna Zakładu Pielęgniarstwa wzięła udział w szkoleniu Podstawy symulacji medycznej. W kolejnych dniach 19-21 lipiec br. odbyły się warsztaty OSCE. Szkolenia te zostały przeprowadzone w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ” Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo”  realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej  V Wsparcie dla obszaru zdrowia  Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Strona projektu: https://mcsm.pwsztar.edu.pl

Wróć do góry