Podczas etapu zerowego ze szczepień przeciw COVID-19 w Polsce oprócz personelu pracującego w placówkach medycznych mogą skorzystać także pracownicy i studenci kierunków medycznych,  w tym pielęgniarstwa i fizjoterapii. 

 

 

W naszej Uczelni z dobrowolnych szczepień w pierwszej kolejności mogą skorzystać pracownicy i studenci Katedr Pielęgniarstwa i Fizjoterapii.  Wprawdzie rejestracja  trwa do 14 stycznia 2021 r., ale ze względu na to, że podmiotem zgłaszającym chęć uczestnictwa konkretnych osób w programie sczepień jest Uczelnia, prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 8 stycznia drogą elektroniczną na adres prorektor_sd@pwsztar.edu.pl. Listy chętnych studentów sporządzają starostowie poszczególnych roczników.

Zgłoszenie w formie arkusza Excel musi zawierać: imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, nr PESEL oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w kolumnie dotyczącej oświadczenia należy wpisać TAK lub NIE). Wydrukowane i podpisane oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych studenci przekazują niezwłocznie za pośrednictwem starostów (natomiast pracownicy –  samodzielnie) kierownikowi konkretnej katedry.

Pozostali nauczyciele akademiccy będą mogli wziąć udział w drugim etapie szczepień, który rozpocznie się w połowie stycznia 2021 roku.

Wróć do góry