Studenci, którzy wybrali Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie nie muszą martwić się o pieniądze. W roku akademickim 2022/2023 kwoty stypendiów socjalnych wynoszą od 1000 do 1600 zł miesięcznie – w zależności od rodzaju świadczenia. Ale to nie koniec dobrych informacji, bowiem oferta wsparcia materialnego jest dużo szersza i wielu przypadkach kwoty mogą się sumować do nawet kilku tysięcy złotych.

W ramach wsparcia finansowego studenci maja prawo do: stypendium socjalnego w maks. wysokości 1600 zł, stypendium dla osób niepełnosprawnych (maks. 1800 zł), stypendium Rektora (maks. 1500 zł) i zapomóg.

Aby otrzymać stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta nie może przekraczać kwoty 1050 zł netto.

Zapomoga to doraźna forma pomocy, a jej wysokość jest uzależniona od sytuacji materialnej rodziny oraz rodzaju zdarzenia, w roku akademickim 2022/2023 kształtuje się w granicach od 300 zł do 3500 zł.

Wróć do góry