Autorzy programu studiów kierując się dotychczasowym doświadczeniem mają świadomość, że nie wszystkie efekty uczenia przypisane nauczaniu w szkołach średnich zostały rzeczywiście osiągnięte. Dlatego w pierwszym semestrze przewidziano zajęcia repetytoryjne z chemii.

Właściwe zajęcia z chemii i biochemii zostały przesunięte o jeden semestr, aby po zakończonych kursach wyrównawczych umożliwić płynne przejście do studiowania tych przedmiotów na poziomie akademickim.

Wszystkie zajęcia są tak zaplanowane, aby mogły poradzić sobie na nich również osoby, które w szkole średniej miały znikomą liczbę godzin z przedmiotów ścisłych, zwłaszcza chemii, biologii i matematyki.

Zrezygnowano z wykładów na części zajęć, zastępując je ćwiczeniami tablicowymi lub ćwiczeniami praktycznymi, umożliwiającymi lepsze dotarcie do studentów o różnym poziomie przygotowania i uzdolnień.

Ćwiczenia z matematyki odbywać się będą na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, zgodnie z możliwościami studentów.

Więcej informacji o przedmiotach znajdziesz w Harmonogramach realizacji programów studiów.

Wróć do góry