Najważniejszym wyzwaniem dla współczesnej humanistyki jest połącznie tradycji z nowoczesnością. W Akademii Tarnowskiej zdobywanie niestarzejących się umiejętności łączymy z nauką płynnego poruszania się w środowisku nowych mediów. Studentom rozpoczynającym studia w nadchodzącym roku akademickim Katedra Filologii Polskiej oferuje nowe specjalności na studiach licencjackich i magisterskich – dziennikarstwo (studia I stopnia) oraz dziennikarstwo w mediach cyfrowych i PR (studia II stopnia).

Filologia polska – dzienne studia licencjackie

Specjalności:

· dziennikarstwo (NOWOŚĆ)

· nauczycielska

Dlaczego warto studiować filologię polską na studiach pierwszego stopnia?

Studia polonistyczne w Akademii Tarnowskiej odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Łączą wiedzę polonistyczną z ciekawą ofertą specjalności, które pozwalają na zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych.

Specjalność – NAUCZYCIELSKA

· pozwala (zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) na uzyskanie wstępnego przygotowania nauczycielskiego i po ukończeniu studiów drugiego stopnia na podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Specjalność – DZIENNIKARSTWO

· przygotowuje do pracy w zawodzie dziennikarza w nowoczesnych mediach (Internet, prasa, radio, telewizja, media społecznościowe) lub w obszarach okołomedialnych (np. w instytucjach i organizacjach medialnych oraz w instytucjach kultury; w biurach prasowych firm, urzędów i organizacji publicznych).

CO WYRÓŻNIA FILOLOGIĘ POLSKĄ, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA?

NASI ABSOLWENCI! – w latach 2002-2023 studia polonistyczne pierwszego stopnia ukończyło ponad 1000 osób – posiadają wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej i wybranej specjalności. Są szczególnie cenieni ze względu na posiadane umiejętności praktyczne i zdolność adaptacji do nowych warunków, co pozwala im na podejmowanie pracy m.in. w placówkach oświatowych i kulturalnych, w mediach, wydawnictwach, w różnych dziedzinach gospodarki i administracji i wielu innych miejscach…

Filologia polska – dzienne studia magisterskie

Specjalności:

· dziennikarstwo w mediach cyfrowych i PR (NOWOŚĆ)

· korektor tekstów i redaktor wydawniczy

· nauczycielska

Dlaczego warto studiować filologię polską na studiach drugiego stopnia?

Studia dają możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia humanistycznego i pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu filologii polskiej, a także dodatkowych umiejętności praktycznych z zakresu wybranej specjalności.

Specjalność – DZIENNIKARSTWO W MEDIACH CYFROWYCH i PR

· przygotowuje do podjęcia pracy w zawodzie dziennikarza i m.in. do profesjonalnego wykorzystania mediów cyfrowych z ich możliwościami aplikacyjno-kreatywnymi w e-dziennikarstwie, komunikacji marketingowej i pracy w public relations.

Specjalność – KOREKTOR TEKSTÓW I REDAKTOR WYDAWNICZY

· przygotowuje do podjęcia pracy w dwóch zawodach: korektora tekstów i redaktora wydawniczego we wszelkiego rodzaju wydawnictwach (naukowych, literackich, branżowych), w redakcjach czasopism, portalach informacyjnych.

Specjalność – NAUCZYCIELSKA

· pozwala (zgodnie ze Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) na uzyskanie pełnego przygotowania nauczycielskiego i do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

CO WYRÓŻNIA FILOLOGIE POLSKĄ, STUDIA DRUGIEGO STOPNIA?

NASI ABSOLWENCI! – w latach 2010-2023 studia polonistyczne drugiego stopnia ukończyło ponad 200 osób –posiadają wszechstronne wykształcenie humanistyczne i podejmują pracę w instytucjach oświatowych i kulturalnych, mediach, wydawnictwach, portalach internetowych, policji, prowadzą własną działalność gospodarczą, zakładają fundacje i stowarzyszenia…

Śledźcie stronę internetową Katedry Filologii Polskiej i profil na Facebooku.

Wróć do góry