7 września środowiska medyków i pacjentów spotkały się w Akademii Tarnowskiej podczas I Międzynarodowej Konferencji Onkologicznej „Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej”. Zorganizowana przez Katedrę Pielęgniarstwa we współpracy z Działem Badań Naukowych sesja stała się okazją do dyskusji na temat współczesnej tendencji holistycznego podejścia do osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Dzięki bogatej reprezentacji różnorodnych środowisk medycznych i pacjentów uczestnicy z kraju i zza granicy przyjrzeli się diagnostyce, procesom leczeni i zdrowienia z różnych, czasami nieoczywistych, perspektyw.

Podczas otwarcia Konferencji JM Rektor Akademii Tarnowskiej, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni odniosła się do kształcenia przyszłych pracowników służby zdrowia, które musi uwzględniać przygotowanie do odpowiedniego, empatycznego podejścia do pacjentów. Zwróciła uwagę, że Wydział Ochrony Zdrowia AT stara się sprostać temu wyzwaniu – nie tylko poprzez wyposażenie słuchaczy w nowoczesną wiedzę i umiejętności zgodne z zawodowymi standardami, ale także naukę podmiotowego traktowania chorych i ich rodzin.

Dr n. med. Małgorzata Pasek, prof. Uczelni, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, przekonywała, że na holistyczną opiekę medyczną, okołomedyczną i psychologiczną trzeba patrzeć szerzej – Humanistyczne aspekty, to aspekty nie tylko z punktu widzenia medyków, pacjentów i ich rodzin. W tym cały procesie, zapominamy często o osobach wspierających (…), o których musimy pamiętać. Tym bardziej cieszę się, że wspólnie budujemy przestrzeń dyskusji o wieloaspektowości chorowania i zdrowienia.

Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie, przedstawiciele trzeciego sektora i pacjenci podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu nowoczesnej kliniki, leczenia choroby nowotworowej, możliwości rokowania w zależności od stopnia zaawansowania choroby, a także tymi dotyczącymi procesu chorowania i zdrowienia.

Prelegenci w swoich wystąpieniach i toczonych dyskusjach zwrócili także uwagę na potrzebę objęcia pacjenta onkologicznego i jego rodziny opieką psychologiczną od momentu postawienia diagnozy, potrzebę wyposażenia studentów kierunków medycznych i paramedycznych w umiejętność komunikacji z pacjentem onkologicznym i jego bliskimi, zdolność rozpoznawania potrzeb pacjenta i dostosowania sposobów informowania o chorobie i sposobach leczenia do stanu psychofizycznego pacjenta oraz motywowania do współpracy.

Dziękujemy czynnymi i biernym uczestnikom za miłe i owocne spotkanie. Mamy nadzieję, że przed nami kolejne odsłony konferencji przyczyniających się do poprawy opieki medycznej i okołomedycznej pacjentów zmagających się z nowotworami.

Pełna lista wystąpień, w tym streszczenia, znajdują się TUTAJ.

Wystąpienia

„Opieka i leczenie onkologiczne pacjenta w dobie sztucznej inteligencji (AI)”, mgr Danuta Lichosik, Włoskie Stowarzyszenie Pielęgniarstwa Onkologicznego

„Godność i podmiotowość w chorobie nowotworowej”, dr Lilia Suchocka, mgr Piotr Machała, Institute Of Biofeedback And Noo-Psychosomatic

„Na granicy choroby i zdrowia. Pomiędzy ocaleniem a stratą. Komunikacja i wsparcie podczas onkologicznej opieki i terapii”, mgr Maciej Krajewski, Wielkopolskie Centrum Onkologii

„Damy radę, codzienność w chorobie nowotworowej”, Jadwiga Chwistek, Akademia Tarnowska

„Dylematy etyczne pielęgniarek w opiece nad pacjentem z chorobą nowotworową”, dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

„Pomiędzy nadzieją i bezradnością. Kto i co wspiera nas, kiedy towarzyszymy osobom chorym?”, Dorota Gołąb, Wielkopolskie Centrum Onkologii

„Nadzieja osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej zorientowanych antropocentrycznie i teocentrycznie”, dr hab. Bożena Baczewska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Doskonała nauka” (umowa nr DNK/SP/549402/2022).

Wróć do góry