Już od jutra pierwsza grupa Studentek i Studentów Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie rozpocznie pracę w obu tarnowskich szpitalach. Kolejni ruszą wspierać walczących z epidemią w kolejnych dniach. Pomoc zaoferowali także studiujący na innych niż medyczne kierunkach. Studenci Chemii wkrótce rozpoczną produkcję środków dezynfekujących, a przyszli inżynierowie z Wydziału Politechnicznego wyrazili gotowość pomocy przy montażu specjalistycznego sprzętu, który niebawem trafi do tworzonego w Hali Jaskółka tymczasowego szpitala.

Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, do niedawna czynna zawodowo pielęgniarka, potwierdza, że trwa już przygotowanie niezbędnych dokumentów, na mocy których Studenci będą mogli nieść pomoc. – To różnego typu wymogi formalne, które muszą zostać dopełnione zanim Studenci ruszą do pracy. Najważniejsze i niezwykle budujące jest jednak to, że młodzi ludzi tak błyskawicznie odpowiedzieli na apel i prośbę o pomoc. Jestem z nich bardzo dumna, bo takie zachowanie świadczy o ich wielkiej odpowiedzialności, dojrzałości i odwadze – mówi prof. Kołpa.

 

Szpitalny personal wspierać ma niemal 40-osobowa grupa Studentów III roku Pielęgniarstwa. Trwa ustalanie, na jakich konkretnie oddziałach będą pracować. – Wszyscy mają już za sobą kontakty z pacjentami w ramach zajęć klinicznych, czy praktyk. Oczywiście pracować będą pod nadzorem doświadczonych pielęgniarek szpitalnych. Myślę, że będą dla nich wielką pomocą – dodaje Rektor Kołpa zaznaczając, że od kilku dni w w tzw. „punktach wymazowych”, karetkach oraz DPS-ie pracuje już około 15 osób z PWSZ.

Być może już niebawem w akcję niesienia pomocy w walce z epidemią włączą się Studenci także z innych kierunków. – Chemicy pod kierunkiem prof. Rafała Kurczaba zgłosili się już do produkcji środków dezynfekcyjnych, a przyszli inżynierowie z Wydziału Politechnicznego mogliby pomagać w kwestiach sprzętowych w powstającym w Hali Jaskółka tymczasowym szpitalu – tłumaczy Rektor Kołpa. Szczegóły ewentualnego wsparcia będą przedmiotem rozmów, w których biorą udział przedstawiciele samorządu, dyrekcje placówek ochrony zdrowia, służby wojewody Małopolskiego oraz Uczelnia – dodaje.

Władze PWSZ zdecydowały, że sfinansują zakup odczynników potrzebnych do produkcji płynu dezynfekcyjnego. Dodatkowo, dzięki specjalnemu rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Studenci, którzy ruszą nieść pomoc w walce z epidemią – bez względu na to, na kim kierunku studiują – na tej podstawie będą mogli mieć zaliczone część zajęć praktycznych.

To nie pierwszy raz, kiedy społeczność akademicka PWSZ w Tarnowie rusza wspierać walkę z epidemią. Przez kilkanaście tygodni Studentki i Studenci Pielęgniarstwa pracowali w tarnowskich placówkach ochrony zdrowia. Pracownicy i studenci uszyli setki maseczek ochronnych, a naukowcy Uczelni stworzyli system do bezdotykowego mierzenia temperatury dla Szpitala Wojewódzkiego św. Łukasza i drukowali elementy przyłbic ochronnych na drukarkach 3D.

Fot. Tomasz Bogusz/ZPS

Wróć do góry