6 maja studenci ze Studenckiego Koła Naukowego „LEX” wraz z dr Anną Gądek, prof. AT i mgr Marią Wantuch podczas wizyty w Krakowie wzięli udział w I sesji VII kadencji Sejmiku Województwa Małopolskiego.  Spotkali się także ze studentami Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskieg w Krakowie działającymi w  Studenckiej Poradni Prawnej.

Studenci SKN „LEX” obserwowali przebieg I sesji VII kadencji Sejmiku Województwa Małopolskiego, który jest organem stanowiącym i kontrolnym Województwa Małopolskiego. W jego skład wchodzi 39 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja sejmiku województwa trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Studenci LEX-a  zobaczyli, w jaki sposób radni składają ślubowanie, jaki jest tryb wyłaniania m.in. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku, Marszałka i Zarządu  Województwa Małopolskiego.  Studenci odbyli także krótkie spotkanie z radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego dr. hab. Stanisławem Sorysem, który wyjaśnił zagadnienia proceduralne regulujące tryb konstytuowania się Sejmiku i władz samorządowych województwa. Wyjazd na sesję sejmiku był kolejnym wydarzeniem realizowanym w ramach projektu „Poznajemy organy tworzące prawo”. W ramach tego projektu „LEX” uczestniczył już w sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i odwiedził Sejm RP.

Studenci Koła Naukowego „LEX” spotkali się również ze studentami Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskieg w Krakowie działającymi w  Studenckiej Poradni Prawnej. Podczas spotkania gospodarze dzielili się doświadczeniami z pracy w takiej poradni, wyjaśniali,  jakie są zasady tworzenia studenckich poradni prawnych, jak w praktyce wygląda procedura udzielania pomocy prawnej i jakie korzyści z takiej działalności wynoszą studenci oraz osoby korzystające z pomocy prawnej studentów. 

Wróć do góry