Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska oraz Stanisław Dydusiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie podpisali porozumienie o współpracy. Jego celem jest współdziałanie na rzecz promocji zatrudnienia oraz tworzenia warunków aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Współpraca będzie realizowana w zakresie:

  • działań promujących usługi i instrumenty rynku pracy wśród studentów,
  • podejmowania działań promujących wspólne przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne,
  • inicjowania przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu i marginalizacji wśród studentów,
  • świadczenia usług doradztwa, poradnictwa i informacji zawodowej.
Wróć do góry