Wydziałowe inauguracje roku akademickiego 2019/2020 były okazją do złożenia przyrzeczenia przez studentów pierwszego roku, którzy jednocześnie z rąk Władz uczelnianych i wydziałowych odebrali indeksy.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
1 października 2019 r.

Spotkanie organizacyjne
studentów I roku filologii polskiej

 

 

Wydział Politechniczny
4 października 2019 r.

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny
11 października 2019 r.

 

Wróć do góry