Studenci II i III roku kierunku Chemia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie rozpoczęli kształcenie w ramach praktyk zawodowych zaplanowane na bieżący rok akademicki. W programie studiów na kierunku Chemia zaplanowane jest 6 miesięcy praktyki zawodowej, która realizowana jest w różnych semestrach.

            Praktyki studenckie są doskonałą okazją dla młodego człowieka do konfrontacji nabytej wiedzy teoretyczno-praktycznej z pracą zawodową. Umożliwiają wykorzystanie, poszerzenie i uzupełnienie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas realizacji programu studiów chemicznych w Uczelni. Studenci poznają problematykę i specyfikę prac prowadzonych w ośrodkach przemysłowych, badawczych, naukowo – badawczych i analitycznych. Praktyki zawodowe stanowią również świetną okazję do zdobycia dodatkowych doświadczeń i kompetencji zawodowych a także nawiązania kontaktów z potencjalnym pracodawcą i umożliwiają współpracę na przyszłość na linii Przemysł – Uczelnia.

            W bieżącym roku akademickim praktyki studenckie dla studentów Katedry Chemii odbywają się  m. in. w:

  • Eko-projekt W. Z. Żywczyk Sp. J w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Roleski Sp. J. w Zgłobicach k. Tarnowa
  • Zakłady Mechaniczne Tarnów w Tarnowie
  • Mydło Stacja, Wiktoria Mucha w Szalowej
  • Grupa Azoty – Jednostka Ratownictwa Chemicznego, Sp. z o.o. w Tarnowie
  • Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S. A., laboratorium analityczne w Mielcu
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku – Zdroju
  • Fabryka Silników Elektrycznych ATB Tamel S. A, Electrical, Chemical & Metallurgical Laboratory w Tarnowie
  • Centrum Zdrowia Tuchów-Przychodnia, Pracownia Analityczna w Tuchowie
  • Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o. w Tarnowie
Wróć do góry