Akademia Nauk Stosowanych nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Krakowie. Przedmiotem Umowy jest współpraca partnerska w zakresie działalności edukacyjnej oraz realizacji wspólnych projektów z zakresu rachunkowości i podatków.

Podpisana Umowa o współpracy precyzyjnie wskazuje główne pola działania. Są nimi m.in.:

  • pomoc w organizowaniu staży oraz praktyk w podmiotach gospodarczych będących
    członkami SKwP dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie,
  • współorganizowanie konferencji poświęconych tematyce rachunkowości i podatków oraz edukacji w tym zakresie,
  • wspólne organizowanie szkoleń i konkursów edukacyjnych dla studentów ANS.

W podpisaniu Umowy wzięli udział: Rektor ANS, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego, dr inż. Jarosław Mikołajczyk, Prodziekan WAE, mgr inż. Barbara Partyńska-Brzegowy, Prezes tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Jadwiga Jakubowska-Babiarz, Katarzyna Wyka, pracownik Stowarzyszenia, Justyna Tylko, pracownik Stowarzyszenia.

Wróć do góry