Zapraszamy studentów Wydziału Politechnicznego do udziału w spotkaniu z firmą MWM Elektro z Trzebini, które odbędzie się w najbliższy czwartek 25 kwietnia o godz. godz. 13:15 w sali C06.

Przedstawiciele firmy przedstawią różne wykonane projekty napędów do kopalń, hut stali i innych, strategicznych sektorów przemysłu, a także maszyny wyciągowe w polskim górnictwie głębinowym na bazie 25 lat doświadczeń MWM Elektro w sektorze przemysłu wydobywczego. Zaprezentują tematy badawczo-rozwojowe, jak układ nanoszenia znaczników magnetycznych na liny nośne maszyn wyciągowych, czy Urządzenie do pomiaru ciężaru zawieszonego na linach nośnych maszyny wyciągowej. Studenci będą mogli dowiedzieć się o ofertach praktyk i innych form współpracy.

Będzie to także doskonała okazja o zaprezentowania naszym Partnerom informacji i celach wdrażanego projektu pn. „Opracowanie systemu bezinwazyjnej diagnostyki silników elektrycznych dużej mocy”.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”. W ramach programu realizowane będą wszystkie cele obszaru „Nauka dla innowacyjności” tzn.: a) poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, b) wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji, c) upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką i innowacyjnością a gospodarką.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Wróć do góry