31 maja odbyło się spotkanie promujące książkę pt. „Geologiczne uwarunkowania przestrzennego miasta Tarnowa”, której autorem jest dr inż. Tomasz Bardel.

Książka stanowi interesujące, nowatorskie opracowanie na temat geologicznych uwarunkowań miasta Tarnowa. Autor, bazując na rozległej wiedzy i dużym doświadczeniu praktycznym, które posiada, formułuje ważne wnioski dotyczące warunków geologiczno-inżynierskich naszego miasta i wynikających z nich uwarunkowań planowania przestrzennego obszaru zurbanizowanego.
Prezentowana monografia została wydana przez naszą Uczelnię.
Podczas spotkania dr inż. Tomasz Bardel wygłosił wykład pt. „Czy budowano na skale? – Zagospodarowanie a geologia Tarnowa”.

Wróć do góry