Tematem spotkania NKCH OZON było badanie korozji żelaza w odczynniku ferroksylowym oraz różne warianty reakcji Landolta.

Korozja jest zjawiskiem bardzo złożonym i za pomocą metod chemicznych można śledzić przebieg poszczególnych procesów (w tym przypadku katodowych – obszary różowe; i anodowych – obszary granatowe). Z kolei reakcje Landolta to reakcje zegarowe, w których efekt wizualny następuje dopiero po pewnym czasie od zmieszania składników.

Wróć do góry