Katedra Psychologii Akademii Tarnowskiej organizuje 7 czerwca 2024 roku seminarium naukowe pod hasłem „Psychologiczne aspekty aktywności fizycznej”.

Referaty wygłoszone podczas seminarium zostaną wydane drukiem przez Wydawnictwa Akademii Tarnowskie (80 punktów w wykazie ministerialnym).

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem referatu należy kierować do dnia 10 maja 2024 roku na adres email: kp@atar.edu.pl
Pełny tekst wystąpienia o objętości nie przekraczającej 1 arkusza prosimy nadesłać do dnia 25 maja 2024 roku na podany wyżej adres. Udział w seminarium jest bezpłatny.

W zgłoszeniu prosimy o podanie poniższych danych:

Imię i nazwisko
Tytuł naukowy
Miejsce afiliacji
Adres email
Nr telefonu
Tytuł referatu
Streszczenie referatu (100-200 słów)

Wróć do góry