19 lipca 2022 w Radiu ESKA został wyemitowany wywiad z mgr inż. Maciejem Witkiem, opiekunem Studenckiego Koła Naukowe Elektroników AMPER, działającego przy Katedrze Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki oraz Tomaszem Pruchnickim i Konradem Schabem — studentami III roku Elektroniki i Telekomunikacji. Tematem audycji był realizowany aktualnie, dofinansowany ze środków MEiN projekt „System naziemnej kontroli radiosond stratosferycznych”.

Projekt polega na stworzeniu naziemnego systemu kontroli lotu radiosond stratosferycznych oraz zbudowaniu radiosond, które w najbliższych miesiącach zostaną wysłane do stratosfery leżącej na pograniczu Kosmosu. W projekcie biorą udział studenci różnych kierunków studiów (m.in. Elektroniki i Telekomunikacji, Mechatroniki, Inżynierii Materiałowej oraz Wzornictwa). Nadzór merytoryczny nad projektem sprawują pracownicy badawczo-dydaktyczni z Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i
Mechatroniki. W projekcie będą mogli brać również udział uczniowie szkół średnich.

– To będzie korzyść zarówno dla tych, którzy wysyłają sondy, jak i dla całej społeczności akademickiej. Materiały, które tutaj zdobędziemy są praktycznie bezcenne. Możemy zdobyć transmisje sygnałów, a potem wykorzystywać je na zajęciach, próbować zdekodować za pomocą różnych narzędzi. Zdobywamy również wiedzę i pewne doświadczenie, bo w tym przypadku zahaczamy już o kosmos – mówi mgr. inż. Maciej Witek, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Elektroników AMPER.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która znajduj się TUTAJ.


Zachęcamy studentów Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie do zaangażowania się w realizację projektu.
Chęć udziału w projekcie można zgłosić przez Facebooka Studenckiego Koła Naukowego AMPER.

Projekt został sfinansowany w ramach projektu SKN/SP/536270/2022 pt. „System kontroli naziemnej radiosond stratosferycznych” dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.


Wróć do góry