Ministerstwo Zdrowia przedstawiło właśnie „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”, będący częścią realizacji założeń i działań w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Celem programu jest wdrożenie systemu zachęt do podejmowania studiów szczególnie na kierunkach medycznych takich jak: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne, w związku z zachodzącym niekorzystnym trendem spadku zainteresowania studiami tego typu.

Program przewiduje również dodatkowe działania mające zachęcić absolwentów tych kierunków studiów do podjęcia i kontynuowania pracy w zawodzie. Z przewidzianego w programie wsparcia będą mogli skorzystać studenci oraz absolwenci uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki kształcących na wybranych kierunkach medycznych.


System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych powstał w odpowiedzi na problem niedoborów kadr medycznych. Podejmowane działania pozwalają sukcesywnie odwrócić niekorzystne trendy w zakresie
liczby osób podejmujących studia na kierunkach medycznych, niemniej jednak w przypadku wielu zawodów, jak pielęgniarki, położne czy lekarze działania te wciąż nie wystarczają na uzupełnienie luki pokoleniowej. W przypadku pozostałych zawodów również muszą być podejmowane działania mające na celu utrzymanie stabilnej liczby personelu na rynku pracy.

Jednocześnie zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne rośnie. Przejściowo, gwałtownie w związku z pandemią COVID-19, stopniowo w związku ze starzejącym się społeczeństwem.

Dodatkowo, należy podkreślić, że pandemia COVID-19, a co za tym idzie bardzo wymagające warunki pracy wywołały, przynajmniej przejściowo, zjawisko częściowego niepodejmowania pracy w zawodzie po ukończeniu studiów. Szczególnie jest to widoczne w przypadku pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.


Dlatego też konieczne stało się podjęcie działań, które będą stanowiły kolejną istotną zachętę do podejmowania studiów na ww. kierunkach, a które przełożą się na dalsze zwiększenie zainteresowania studiami na wszystkich, głównych kierunkach medycznych: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne, co tym samym przyczyni się do wykształcenia większej liczby absolwentów tych kierunków studiów. Dodatkowo, w przypadku absolwentów takich kierunków jak pielęgniarstwo, położnictwo czy też ratownictwo medyczne konieczne są dodatkowe działania zachęcające do podjęcia pracy w zawodzie.

FORMY WSPARCIA

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych przewidują poniższe formy wsparcia:

1) dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja:
– stypendia dla osób podejmujących studia,

2) dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:
– stypendia dla osób podejmujących studia,
– bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów,

3) dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:
– mentoring.

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych jest realizowany do czasu zakończenia Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tj. do połowy 2026 r. Uruchomienie ww. form wsparcia nastąpi począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

SYSTEM ZACHĘT

Wróć do góry