Dr Ivan Halasz wykładem The New Fundamental Law of Hungary and Transformation of the Hungarian zainaugurował w roku akademickim 2015/2016 cykl wykładów w ramach projektu Samorząd terytorialny i administracja w państwach grupy wyszehradzkiej realizowanego dla studentów specjalności administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim.

W ramach projektu przewidziano cykliczne wykłady prowadzone przez specjalistów z Polski, Węgier, Słowacji i Czech na temat rozwiązań ustrojowych, prawnych i organizacyjnych administracji państwowej i samorządowej w tych krajach; opracowanie skryptu (także w wersji elektronicznej) z prezentowanych wykładów; wyjazdy studentów do miast partnerskich Kiskörös (Węgry), Trenczyn (Słowacja), Plzen (Czechy), w celu odbycia spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych i poznania ich działalności w praktyce. Na zakończenie kursu zorganizowane zostaną warsztaty podsumowujące projekt.

Wartość przydzielonego grantu to 15000 euro. Tarnowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jedyną polską uczelnią wyższą, która otrzymała finansowanie. Łącznie środki otrzymało 8 uczelni wyższych – cztery słowackie, dwie węgierskie, po jednej z Polski i Indonezji.

Wróć do góry