20 marca 2015 r. absolwenci kierunku pielęgniarstwo, studia pomostowe, otrzymali z rąk JM Rektora Prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego dyplomy ukończenia studiów.

W uroczystości wzięli udział również Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Wacław Rapak, prof. PWSZ, Prorektor ds. Studenckich dr Józef Węglarz, doc. PWSZ, pracownicy dydaktyczni Zakładu Pielęgniarstwa z Kierownik Zakładu dr Małgorzatą Kołpą na czele, a także zaproszeni goście.

Uroczystość została uświetniona występem Chóru Uczelnianego.

Wróć do góry