Studia chemiczne to przede wszystkim nowoczesny tryb kształcenia łączący naukę teorii z bardzo konkretnym zdobywaniem umiejętności praktycznych. Studenci Chemii, oprócz wielu godzin ćwiczeń spędzonych w laboratoriach PWSZ, poznają również problematykę i specyfikę prac prowadzonych w ośrodkach przemysłowych, badawczych, naukowo – badawczych i analitycznych. Wizyty w zakładach pracy są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów na przyszłość.

Od roku akademickiego 2021/2022 studia chemiczne można realizować jako studia licencjackie (forma stacjonarna lub niestacjonarna) lub inżynierskie.

Studia licencjackie na kierunku Chemia prowadzone są w trybie stacjonarnym przez sześć semestrów mają profil praktyczny. Studenci Chemii po pierwszym roku studiów stacjonarnych mogą wybierać spośród specjalności:

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, z myślą o osobach czynnych zawodowo, które chcą rozwijać swoją wiedzę, uzyskać nowe kwalifikacje i zwiększyć kompetencje, Katedra Chemii poszerzyła ofertę dydaktyczną o studia na kierunku Chemia w formie niestacjonarnej.

Studia w formie niestacjonarnej na kierunku Chemia o profilu praktycznym, specjalności Chemia Stosowana trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Nowość wśród kierunków chemicznych – studia inżynierskie!

Dla osób zainteresowanych tytułem zawodowym inżyniera Katedra Chemii przygotowała propozycję studiów na kierunku Chemia Stosowana. Studia inżynierskie na kierunku Chemia Stosowana prowadzone są w trybie stacjonarnym przez siedem semestrów.

Ukończone studia I stopnia są podstawą do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Chemia lub kierunkach pokrewnych. Dla absolwentów Chemii z tytułem licencjata lub inżyniera PWSZ w Tarnowie przygotowała propozycję studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna.

Tegoroczna rekrutacja potrwa od 9 sierpnia do 17 września i prowadzona będzie poprzez stronę kandydat.pwsztar.edu.pl, gdzie znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru. Dodatkowo, w tym samym okresie, w dni robocze w godzinach od 10 do 14 na Uczelni działać będzie stacjonarny punkt informacji dla kandydatów (Budynek A), w którym również będzie można załatwić wszystkie formalności.

Wróć do góry