Najstarsza, największa i najchętniej wybierana przez studentów wyższa szkoła zawodowa w Polsce rozpocznie 1 czerwca proces rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022. Absolwenci szkół średnich mogą w tym roku wybierać spośród 23 kierunków i 33 specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich (uzupełniających – II stopnia oraz jednolitych). Co niezwykle istotne w PWSZ w Tarnowie można studiować i nie martwić się o pieniądze. Uczelnia oferuje niezwykle atrakcyjny system stypendialny dający możliwość pobierania miesięcznego wsparcia w wysokości nawet powyżej 2 tysięcy złotych. Na chętnych czeka w tym roku około 1500 miejsc na studiach stacjonarnych i około 600 na studiach niestacjonarnych. Na żadnym kierunku nie będzie egzaminów wstępnych.

Zapraszam wszystkich absolwentów do naszej Uczelni. Jestem pewna, że Wasz wybór będzie trafiony. Nasza oferta dydaktyczna jest niezwykle ciekawa i obszerna, a wkrótce pojawią się w niej nowe kierunki. To jednak nie jedyny atut, który sprawia, że od sześciu lat jesteśmy najchętniej wybieraną wyższą szkołą zawodową w Polsce. Inne to m.in.: przyjazny system stypendialny, wspaniała kadra, piękny, nowoczesny kampus z krytą pływalnią, halą widowiskową czy doskonale wyposażone sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoryjne. Jeśli dodamy do tego możliwość zagranicznych wyjazdów czy uprawiania sportu na najwyższym poziomie oraz własny Dom Studenta, to oferta jest kompletna i warta rozważenia – przekonuje Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

Tegoroczna rekrutacja podstawowa potrwa od 1 czerwca do 16 lipca, a dodatkowa – od 9 sierpnia do 17 września. Jak zwykle prowadzona będzie poprzez stronę kandydat.pwsztar.edu.pl w ramach systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. – Strona ta prowadzi każdego kandydata za rękę – od założenia konta i pierwszego logowania przez cały proces naboru, aż do informacji o jego efektach – tłumaczy dr Małgorzata Martowicz, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki PWSZ.

 

Na wspomnianej stronie znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru, a także pełną ofertę Uczelni. Dodatkowo, od 21 czerwca do 16 lipca, codziennie w godzinach od 10 do 14 na uczelni działać będzie stacjonarny punkt informacji dla kandydatów (Budynek A), w którym również będzie można załatwić wszystkie formalności.

– O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na maturze. Tegoroczny regulamin rekrutacyjny, podobnie jak w roku ubiegłym nie przewiduje egzaminów wstępnych dodaje dr Małgrzata Martowicz.

Studentów (przyszłych  i obecnych kształcących się na studiach licencjackich) ucieszy z pewnością fakt, że PWSZ oferuje już 9 kierunków, na których można uzyskać tytuł magistra (administracja, ekonomia, praca socjalna, filologia polska, pedagogika, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, technologia chemiczna – wszystkie II stopnia, fizjoterapia – jednolite magisterskie).

Dodajmy, że opłata rekrutacyjna na wszystkich kierunkach wynosi w tym roku 85 zł. Jej wysokość nie zależy od Uczelni i regulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji i Naukitłumaczy dr Małgorzata Martowicz.

OFERTA DYDAKTYCZNA PWSZ W TARNOWIE

 • Administracja (stacjonarne i niestacjonarne)

  • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

  • administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim

  • administracja publiczna (I i II stopień)

 • Automatyka i robotyka (stacjonarne)

 • Chemia (stacjonarne i niestacjonarne)

  • chemia medyczna

  • chemia stosowana

  • chemia żywności

  • ratownictwo chemiczne

  • kontrola jakości w chemii

 • Chemia stosowana (studia inżynierskie)

 • Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne)

  • ekonomika turystyki i hotelarstwa

  • finanse przedsiębiorstw

  • ekonomia menedżerska (II stopnia)

 • Elektronika i telekomunikacja (stacjonarne)

 • Elektrotechnika (stacjonarne)

 • Filologia (stacjonarne i niestacjonarne)

  • filologia angielska

  • filologia germańska

  • filologia romańska

 • Filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne)

  • twórcze pisarstwo (I i II stopień)

  • menedżer i animator kultury (I i II stopień)

  • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz (I stopień)

  • komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations (II stopień)

  • nauczycielska (I i II stopień)

 • Fizjoterapia (stacjonarne jednolite studia magisterskie)

 • Grafika (stacjonarne)

  • grafika projektowa

 • Informatyka (stacjonarne)

 • Inżynieria materiałowa (stacjonarne)

  • technologia materiałów

  • inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa przemysłowego

 • Kosmetologia – pod warunkiem uzyskania zgody z MEiN

 • Matematyka (stacjonarne)

  • matematyka finansowa i aktuarialna

  • matematyka stosowana

  • matematyka z informatyką w finansach

 • Mechatronika (stacjonarne)

 • Ochrona Środowiska (stacjonarne)

  • odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza

  • ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody

 • Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne, II stopień)

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie – pod warunkiem uzyskania zgody MEiN)

 • Pielęgniarstwo (I, II stopnia, pomostowe, stacjonarne i niestacjonarne)

 • Położnictwo (I stopnia, stacjonarne)
 • Praca socjalna (I, II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

 • Technologia chemiczna (studia stacjonarne II stopnia)

 • Wychowanie fizyczne (I, II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

  • gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną

  • instruktor sportu

  • edukacja dla bezpieczeństwa

 • Wzornictwo (stacjonarne)

  • projektowanie form przemysłowych

  • projektowanie komunikacji wizualnej

Wszelkie informacje na temat oferty dydaktycznej PWSZ w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

Wróć do góry