Od roku akademickiego 2016/2017 studenci Chemii po pierwszym roku studiów, będą mogli wybierać już pomiędzy czterema specjalnościami. Jedną z proponowanych nowości jest specjalność Ratownictwo Chemiczne, która oferuje praktyczne podejście do zagadnień bezpieczeństwa procesów technologicznych i ochrony przed zagrożeniami związanymi z toksycznymi środkami przemysłowymi i materiałami promieniotwórczymi na etapie ich wytwarzania, transportu, składowania i użycia.

Wróć do góry