Dbałość o ekologię, straty ponoszone w wyniku produkcji żywności zagrażającej zdrowiu konsumenta spowodowały, że nastąpił wzrost zainteresowania bezpieczeństwem żywności, a dynamicznie rozwijająca się branża potrzebuje specjalistów w zakresie chemii spożywczej. Od roku akademickiego 2016/2017, wśród proponowanych specjalności na kierunku Chemia, jest Chemia Żywności!

Wróć do góry