W ramach grantu wewnętrznego Zakład Ochrony Środowiska doposażył się w pyłomierz laserowy Aerocet 831 amerykańskiej firmy Met One. Urządzenie to umożliwia jednoczesny pomiar takich frakcji pyłowych jak PM1, PM2.5, PM4, PM10 i pyłu całkowitego (TSP). Dzięki temu będą możliwe pomiary składu frakcyjnego pyłów atmosferycznych dla Tarnowa i innych lokalizacji w okresie grzewczym i poza nim. Dotychczas takie badania nie były prowadzone w Tarnowie a co za tym idzie nie ma informacji literaturowych na ten temat. Unikatowość badań w tym zakresie otwiera pole do badań naukowych na potrzeby prac dyplomowych i publikacji naukowych. Dla mieszkańców Tarnowa zostanie opracowana mapa zanieczyszczeń miasta, dzięki czemu każdy będzie mógł dowiedzieć się jak w miejscu jego zamieszkania jest z jakością powietrza na tle innych lokalizacji. Poniżej zaprezentowano dotychczas niepublikowane pierwsze pomiary składu frakcyjnego powietrza tarnowskiego w okresie letnim.

Wróć do góry