Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została uhonorowana nagrodą „Lidera Rozwoju Regionalnego 2019”. Prestiżowe wyróżnienie przyznają organizatorzy Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, którego siódma edycja odbyła się w Olsztynie. Nagrodę w imieniu Uczelni odebrała Rektor PWSZ, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska, która wystąpiła w podwójnej roli – laureatki oraz eksperta, biorąc udział w panelach dyskusyjnych dotyczących roli szkolnictwa wyższego we wspieraniu i rozwijaniu polskiej gospodarki.

Nagroda „Lidera Rozwoju Regionalnego 2019” trafiła do PWSZ jako docenienie wysiłków wkładanych przez tarnowską Uczelnię w tworzenie synergii pomiędzy nauką i biznesem.

Naszą Uczelnię co roku doceniają różne, opiniotwórcze instytucje, jednak ta nagroda ma dla mnie i całej społeczności akademickiej naszego miasta szczególne znaczenie. Podkreśla bowiem nasz wkład w kształtowanie Tarnowa i regionu. Wkład ten jest coraz większy, a nagroda jest dodatkową inspiracją i zachętą do ciężkiej pracy. Poprzez kooperację z otoczeniem gospodarczym, biznesem, samorządami, czy szkołami średnimi udaje się uzyskiwać jakże potrzebny efekt synergii. Cieszę się zatem, że doceniają to nie tylko nasi studenci i absolwenci, ale także zewnętrzne gremia, w tym Forum Przedsiębiorczości – mówi Rektor PWSZ, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska.

 

Dwudniowy Kongres przyciągnął rekordową liczbę – ponad 1200 uczestników oraz 150 prelegentów. Wzięli oni udział w kilkunastu debatach i prawie trzydziestu panelach dyskusyjnych.

Rektor Jadwigę Laskę zaproszono do dyskusji o roli szkolnictwa wyższego w kształtowaniu polskiej gospodarki. Uczestniczyli w niej ponadto prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Paulina Szewczyk – Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Joanna Ejdys – prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. Jerzy Przyborowski – prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski – dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Uczestnicy poruszyli kilka fundamentalnych zagadnień, m.in.: jak uczyć i kształcić dla przyszłości? Czy centra transferu technologii to jedyny sposób na współpracę z biznesem? Którą drogą powinny podążać polskie uczelnie – w świetle zapisów Konstytucji dla Nauki? Czy kształcenie dualne to najlepsza odpowiedź uczelni na potrzeby rynku pracy?

Warto dodać, że wśród gości Kongresu znaleźli się przedstawiciele rządu, samorządów, świata akademickiego, biznesu, gospodarki, a nawet instytucji europejskich z Jurgenem Tiedje, przedstawicielem Komisji Europejskiej ds badań i innowacyjności na czele. Był on jednym z ekspertów podczas drugiego z paneli, do którego zaproszono Rektor PWSZ w Tarnowie.

– Dyskusja była niezwykle ciekawa i bardzo merytoryczna. Poruszyliśmy między innymi problem barier we współpracy nauki i biznesu, nowych ścieżek kariery, modeli kooperacji naukowo-biznesowej, poszukiwania partnerów biznesowych w skali globalnej, czy finansowania projektów badawczych wyjaśnia prof. Laska.

W panelu tym wzięli udział także: prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Paweł Szpot, współwłaściciel Instytutu Ekspertyz Toksykologicznych, prof. Bogusław Pierożyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Jacek Kubrak, prezes zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji i Piotr Odoj, Enterprise Europe Network.

Nasza gospodarka potrzebuje współpracy biznesu i nauki, która bezpośrednio przekłada się na jej rozwój – kończy Wojciech Pomarański, prezes zarządu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, organizator wydarzenia.

Warto dodać na koniec, że kolejna, ósma edycja Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości odbędzie się w 2020 roku w Krakowie.

Wróć do góry