Stworzenie otwartej i bezpłatnej platformy cyfrowej z dostępem do materiałów edukacyjnych dla nauczycieli akademickich, opracowanie programu językowego, promowanie współpracy lektorów, czy wspólne publikowanie wyników prowadzonych badań w prestiżowych czasopismach akademickich. Takie są główne cele międzynarodowego projektu Visegrad+ CLIL-HET (Content and Language Integrated Learning – Higher Education Teachers), w którym bierze udział także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Inauguracja odbyła się kilka dni temu na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Szeged na Węgrzech. Koordynatorem projektu jest Słowacki Uniwersytet Technologiczny w Bratysławie, z siedzibą w Trnavie. Nasza uczelnia jest partnerem projektu, którego realizacja potrwa do 30 listopada 2020 roku.

PWSZ w Tarnowie reprezentowała na Węgrzech mgr Anna Stefanowicz-Kocoł, asystent w Instytucie Humanistycznym (specjalność Filologia Angielska). W spotkaniu brali udział reprezentanci pozostałych partnerów projektu: Słowacji, Czech, Węgier, Albanii i Serbii.

Projekt CLIL-HET ma na celu wsparcie wykładowców uniwersyteckich uczących w języku angielskim w tworzeniu efektywnego środowiska nauczania i uczenia się w języku angielskim, celem dalszego rozszerzania procesu internacjonalizacji w szkołach wyższych.

Do szczegółowych celów projektu należą:

  • stworzenie platformy cyfrowej typu ‘open source’ z dostępem do materiałów edukacyjnych dla nauczycieli akademickich.
  • opracowanie programu językowego dla nauczycieli akademickich wspierającego rozwijanie ich kompetencji językowych.
  • przygotowanie programu dydaktycznego dla nauczycieli akademickich rozwijającego ich wiedzę w zakresie wspierania studentów w rozwoju języka obcego do poziomu koniecznego do opanowania wymaganego zakresu materiału w języku obcym.
  • promowanie współpracy lektorów języka specjalistycznego i nauczycieli akademickich.
  • publikowanie wyników przeprowadzonych badań w prestiżowych czasopismach akademickich.

Członkowie spotkania inauguracyjnego na Węgrzech potwierdzili wszystkie cele, zadania i terminy rezultatów projektu oraz opracowali szczegółowy plan działania na najbliższy rok. O szczegółach realizacji projektu będziemy jeszcze informować.

Więcej na temat Projektu znaleźć można na jego oficjalnej stronie na Facebooku.

Fot. u-szeged.hu

Wróć do góry