8 grudnia odbyło się spotkanie promujące najnowszą książkę Profesora Michała Nawrockiego,  pt. „Umieranie, czyli prawie wszystko. Studia i szkice o literaturze”..

Podczas wydarzenia słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. Andrzej Borowski, a następnie uczestnicy wysłuchali wykładu Autora „O sensach i bezsensach czytania i pisania z dodaniem uwag o umyśle dwuizbowym, neurobiologicznych uwarunkowaniach mitu, a także o związkach metafory ze sztuczną inteligencją”.

Wróć do góry