Prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski z Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie został uhonorowany nagrodą naukową im. Profesora Leszka Stocha. Przyznanie tej nagrody stanowi wyraz uznania dla wieloletniej pracy Laureata w dziedzinie nauki o surowcach mineralnych i ich geochemii. Nagroda została wręczona podczas 12. Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego w Zakopanem.

Profesor Piotr Wyszomirski jest autorem i współautorem licznych prac naukowych z zakresu surowców ceramicznych, takich jak, m.in.: „Surowce Ceramiczne” (1991 r.) i „Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego” (2007 r.), „Encyklopedia Surowców Mineralnych” (lata 1991-1994), podręcznik „Metodyka Badań Kopalin Ilastych” (1996 r.), seria monograficzna „Surowce mineralne Polski” (lata 2004-2009) oraz publikacje naukowe (ok. 300).

Na zdjęciu Laureat z nagrodą im. Profesora Leszka Stocha w towarzystwie Prezesa Polskiego Towarzystwa Ceramicznego – Profesora Zbigniewa Pędzicha.

 

Wróć do góry