Prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski z Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Politechnicznego naszej Uczelni został uhonorowany godnością Członka Honorowego Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD. Specjalna uchwała w tej sprawie zapadła podczas walnego zjazdu tej branżowej organizacji.

Przyznanie godności Członka Honorowego stanowi wyraz uznania dla wieloletniej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Profesora Wyszomirskiego w dziedzinie nauki o surowcach mineralnych i współpracy z przemysłowym środowiskiem ceramicznym w tym zakresie. Profesor wygłosił podczas zjazdu wykład pt. „Czerwone iły triasowe na tle krajowych surowców ilastych ceramiki budowlanej”.

Profesor Wyszomirski jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, takich jak książki „Surowce Ceramiczne” (1991 r.) i „Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego” (2007 r.), „Encyklopedia Surowców Mineralnych” (lata 1991-1994), podręcznik „Metodyka Badań Kopalin Ilastych” (1996 r.), seria monograficzna „Surowce mineralne Polski” (lata 2004 – 2009) oraz wydana w tym roku książka „Wybrane naturalne i wtórne surowce mineralne”.

W jego dorobku naukowym znajduje się też ponad 300 publikacji, z których większość ma charakter aplikacyjny i jest wykorzystywana przez producentów materiałów budowlanych dla celów praktycznych.

Wróć do góry