fot. Niezależny Serwis Informacyjny KADR

Prof. dr hab. Andrzej Maciejczak, neurochirurg, wykładowca Katedry Fizjoterapii PWSZ w Tarnowie, znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych lekarzy wyróżnionych medalem Gloria Medicinae. Odznaczenia przyznaje Polskie Towarzystwo Lekarskie.

Prof. Andrzej Maciejczak swoje korzenie zawodowe wywodzi z Kliniki Neurochirurgii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1985-2002). W latach 1996-1997 był neurochirurgiem w Department of Neurosurgery w Southern General Hospital w Glasgow. Od 2002 do dziś jest profesorem na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego i kierownikiem Oddziału Neurochirurgii szpitala św. Łukasza w Tarnowie. Uzyskał stopnie naukowe doktora nauk medycznych (1993), habilitację (2001) i profesora (2005).

Swoje doświadczenie i wiedzę w chirurgii kręgosłupa przekazuje od wielu lat młodym adeptom neurochirurgii i ortopedii za granicą i w Polsce, na kursach organizowanych przez międzynarodowe organizacje naukowe: EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO NEUROCHIRURGÓW (Nicea, Rzym, Budapeszt, Luxembourg, Trondheim, Padwa, Leeds, Barcelona, Berlin, Praga, Edynburg), AOSPINE (w Krakowie, Bratysławie, Budapeszcie, Warszawie, Koszycach, Strasbourgu) oraz Polskie Towarzystwo Neurochirurgii, Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa.

Jest autorem licznych publikacji naukowych (86) w zakresie chirurgii kręgosłupa w renomowanych naukowych pismach amerykańskich, brytyjskich i europejskich (Neurosurgery, Injury, European Spine Journal) oraz wielu wystąpień kongresowych (231) na arenie międzynarodowej i krajowej. W 2009 był gospodarzem i organizatorem światowego kongresu chirurgii kręgosłupa Eurospine w Warszawie.

Zasiada w  krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych: Polskim Towarzystwie Neurochirurgów, Polskim Towarzystwie Chirurgii Kręgosłupa, a także European Association of Neurosurgical Societes, The Spine Society of Europe Eurospine, AO Spine International Association, Congress of American Neurological Surgeons.

Prof. Maciejczak jest autorem podręcznika dla chirurgów „Stabilizacja Kręgosłupa. Część Pierwsza: Kręgosłup Szyjny”, rozdziału „Zespoły bólowe kręgosłupa” w kultowym podręczniku Interny dla lekarzy internistów i pierwszego kontaktu, rozdziału Cervical Kyphosis & Scoliosis w międzynarodowym podręczniku Cervical Myelopathy.

Za swoje osiągnięcia naukowe został nagrodzony m.in.: tytułem Człowieka Roku 2004 w plebiscycie czytelników „Gazety Krakowskiej” na Człowieka Małopolski (za rozwój i wprowadzanie do praktyki klinicznej małoinwazyjnych metod leczenia chirurgicznego kręgosłupa), Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Panie Profesorze, serdecznie gratulujemy!

Informacje za znanylekarz.pl

Wróć do góry