Minister Przemysław Czarnek, podczas wystąpienia na początku drugiego dnia międzynarodowej konferencji We Cherish Family Life (Pielęgnujemy życie rodzinne) zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wyróżnił Elżbietę Osewską, profesora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie i prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego oraz ks. prof. dr. hab. Józefa Stalę z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dyplomami uznania „…za dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz za zaangażowanie w przywrócenie dyscypliny nauki o rodzinie do klasyfikacji dyscyplin i dziedzin naukowych…”.

Ministerialny dyplom jest wyrazem uznania dla prof. Osewskiej, m.in. dotychczasowy dorobek, jak i za przewodniczenie ministerialnemu Zespołowi do opracowania kierunków rozwoju nauk o rodzinie.

Obojgu wyróżnionym składamy serdecznie gratulacje.

Wróć do góry