Konferencja pn.: „Problemy i wyzwania w opiece długoterminowej”

Termin i miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, przy ul. Mickiewicza 8, budynek „ C”

Organizatorzy:
Urząd Miasta Tarnowa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Stowarzyszenie „Aktywni Dla Zdrowia”

10:00 – 10:15
Otwarcie konferencji i przywitanie gości.
Pan Roman Ciepiela
 Prezydent Miasta Tarnowa
Pani dr hab. inż. Jadwiga Laska, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej  w Tarnowie.

10:15 – 10:50
Problemy żywieniowe osób przewlekle chorych.

wykład:   dr Beata Piórecka, Uniwersytet Jagielloński ,Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa  w Tarnowie;

zespół panelowy:  dr Beata Piórecka Uniwersytet Jagielloński,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie;
Małgorzata Gniadek, dietetyk, Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
w Tarnowie;
Jolanta Siadek, Szpital Wojewódzki  im. Św. Łukasza w Tarnowie

dyskusja

10:50 – 11:25
Zagadnienia etyczne w opiece długoterminowej.

wykład:  Krystyna Florek – Tarczoń, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w  Tarnowie.

zespół panelowy:  Marcin Mruk, Kierownik Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego w Mościckim Centrum  Medycznym Sp. z o.o. w Tarnowie;
Krystyna Florek – Tarczoń, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w
Tarnowie;
Czesław Haus, Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie;
Urszula Mróz Dyrektor Hospicjum im. Św. Brata  Alberta
Caritas Diecezji Tarnowskiej  w Dąbrowie Tarnowskiej

dyskusja

11:25 – 12:00
Świadczenia i usługi pielęgnacyjne oraz zagrożenia epidemiologiczne
i profilaktyka w opiece instytucjonalnej i warunkach domowych

wykład:  Barbara  Malinowska, NZOZ „MARO-MED” w Tarnowie

zespół panelowy: Barbara Malinowska, NZOZ Przychodnia
„MARO-MED” w Tarnowie,
Dorota Garstka, Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
w Specjalistycznym Szpitalu  im. E. Szczeklika w Tarnowie.
Renata Michalik, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Tarnowie,
dr Marta Wałaszek, pielęgniarka epidemiologiczna, Szpital Św. Łukasza w Tarnowie, PWSZ w Tarnowie.

dyskusja

12:00 – 12:35
Zaburzenia psychiczne wieku starczego.

wykład:  dr n. med. Janina Kokoszka – Paszkot, specjalista geriatrii,
specjalista chorób wewnętrznych, Szpital Specjalistyczny im. H.
Klimontowicza w Gorlicach, PWSZ w Tarnowie;

zespół panelowy:  dr n. med. Janina Kokoszka – Paszkot, specjalista
geriatrii,  specjalista chorób wewnętrznych, Szpital Specjalistyczny im.
H. Klimontowicza w Gorlicach, PWSZ w Tarnowie;

dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie;

Maria Kanior, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w  Tarnowie.

dyskusja

 12:35 – 12:45
Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Marcin Mruk Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w
Mościckim Centrum Medycznym  Sp. z o. o. w Tarnowie.

13.00     Poczęstunek       

Wróć do góry