Zakład Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie pragnie zaprosić studentów do wzięcia udziału w konferencji pt. „Odnawialne źródła energii i ochrona przyrody w działalności studenckich kół naukowych” organizowanej w dniach 10 – 12 marca 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Tematyka publikacji ma dotyczyć szeroko pojętej ochrony środowiska, preferowane będą tematy z następującego zakresu:

  • wyniki badań i inwentaryzacji przyrodniczych dotyczące flory i fauny, szczególnie gatunków chronionych, zagrożonych i inwazyjnych,
  • wyniki badań dotyczące biologii flory i fauny, szczególnie gatunków chronionych, zagrożonych i inwazyjnych,
  • wyniki badań dotyczących siedlisk przyrodniczych lub obszarów chronionych,
  • plany i strategie ochrony wybranych elementów przyrody lub obszarów chronionych,
  • odnawialne źródła energii w Polsce i na świecie (perspektywy, obecna sytuacja, zagadnienia prawne i ekonomiczne, badania i innowacje, strategie itp.),
  • problematyka gospodarki odpadami w Polsce i na świecie (perspektywy, obecna sytuacja, zagadnienia prawne i ekonomiczne, badania i innowacje, strategie itp.),problematyka kompensacji przyrodniczych i rekultywacji terenów.


Niniejsze wydarzenie związane jest z norweskim projektem pt. Implementacja specjalności „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz „Ochrona i gospodarowanie przyrody” realizowanym przez pracowników Zakładu Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie.

Konferencja jest bezpłatna, o kwalifikacji kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.

Ważne terminy:

  • 18-01-2016 r. – 18.02.2016 r. – zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu wraz z tematem wystąpienia
  • 18.02.2016 r. – 25.02.2016 r. – informacja na temat przyjęcia tematu
  • 25.02.2016 r. – 05.03.2016 r. – nadsyłanie abstraktów (Wzór abstraktu)

Podczas konferencji zgłoszone i przyjęte abstrakty zostaną wydane w materiałach konferencyjnych. Istnieje również możliwość publikacji pełnego artykułu w recenzowanej monografii pokonferencyjnej PWSZ w Tarnowie, którą autorzy otrzymają w momencie publikacji. Warunkiem publikacji jest złożenie artykułu wraz z jedną recenzją najpóźniej do dnia 31.03.2016 r.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: http://norzos.pwsztar.edu.pl

Wróć do góry