15-16 listopada 2022 r. w Warszawie odbyło się VII Forum Edukacji Dorosłych, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE. Patronat Honorowy nad VII Forum Edukacji Dorosłych objął Minister Edukacji i Nauki.

Tegoroczny program Forum został podzielony na cztery bloki tematyczne: rewolucje w umiejętnościach, społeczności uczące się, kreatywność i kultura oraz edukacja młodych dorosłych. Są to priorytetowe obszary wskazane przez Komisję Europejską. VII Forum odbyło się w formie hybrydowej, zatem uczestniczyło w nim również wiele osób online.

Nowe podejście do edukacji dorosłych w ramach panelu „Wyjazdy zagraniczne w perspektywie edukacji dorosłych” prezentowali Pracownicy naszej Uczelni i jej Absolwentka: prof. dr hab. Elżbieta Osewska, dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis, dr Magdalena Szczepanik-Ninin oraz mgr Barbara Hałacińska.

Zapis debaty TUTAJ.

Wróć do góry