Akademia Tarnowska z inicjatywy Wydziału Humanistycznego wprowadziła nowy model edukacji – edukacji spersonalizowanej – dający studentom możliwość skorzystania z mocno zindywidualizowanej ścieżki rozwoju opartej na niezwykłej formie współpracy z nauczycielami. Tutoring akademicki cieszy się wielką popularnością na krajowych i zagranicznych uczelniach, a ich uczestnicy chwalą ten program za efektywność metod wspomagania rozwoju studenta poprzez wzmacnianie jego niezależności, sprawczości i odpowiedzialności za własny rozwój. 

Kadra programu tutoringu akademickiego AT skorzystała ze szkolenia w zakresie mentoringu, zakończonego uzyskaniem przesz słuchaczy Certyfikatu Tutora I stopnia, który uprawnia nauczycieli do prowadzenia spotkań ze studentami. W kursie uczestniczyło 18 nauczycieli akademickich naszej Uczelni z Wydziałów: Administracyjno-Ekonomicznego, Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego i Ochrony Zdrowia.

Nasza Uczelnia została uhonorowana certyfikacją wydziałową w ramach  programu rozwojowego Szkoła Tutorów Akademickich, którą otrzymaliśmy oficjalnie podczas największego wydarzenia tutorskiego w Polsce – X Międzynarodowego Kongresu Tutoringu. 

Działalność związana z rozwojem wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry dydaktycznej została doceniona przez wiodącą instytucję zajmującą się wdrażaniem tutoringu – Collegium Wratislaviense. Innowacyjne podejście do edukacji i prowadzenia zajęć stanowi przykład najlepszych praktyk tutorskich. 

Przyznane wyróżnienie potwierdza naszą misję wspierania rozwoju wiedzy i kształcenia wybitnych studentów. Jest ono również wynikiem pasji i zaangażowania społeczności akademickiej w dążeniu do poprawy jakości edukacji i nauki w Polsce.

Zachęcamy do zrekrutowania się do programu w roku akademickim 2023/2024. Tutoring akademicki w Akademii Tarnowskiej skierowany jest do studentów:

  • wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (studiów stacjonarnyh),
  • nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów, dla studentów, którzy bezwarunkowo zaliczyli semestr poprzedzający rok akademicki, w którym ma odbyć się tutoring.

Informacji udziela Centrum Edukacji Ustawicznej (pokój A117), tel. 14 63 16 568.

Listy nauczycieli akademickich pełniących funkcję tutorów w roku akademickim 2023/2024 znajdują się pod poniższymi linkami:

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Wróć do góry