Zakład Karny w Tarnowie jest kolejnym partnerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Na podpisanym dziś porozumieniu o współpracy najbardziej skorzystają Studenci Administracji.

Dzięki dwustronnej umowie możliwe będzie m.in.:

Porozumienie podpisali Rektor, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni oraz ppłk Maciej Możdżeń, Dyrektor ZK w Tarnowie. Na zdjęciu także kpt. Anna Ożga.