10 142 900 – zwiększenie subwencji dla Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie o takiej właśnie wysokości jest już faktem. W piątek, 15 lipca ANS w Tarnowie odwiedził prof. Włodzimierz Bernacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Minister przekazał na ręce Rektor ANS, dr hab. Małgorzaty Kołpy, prof. Uczelni, czek na wspomnianą kwotę.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, MEiN postanowiło zwiększyć subwencję na Publicznych Uczelni Zawodowych o ponad 136 mln zł. Największa kwota, spośród 34 uczelni dla których przeznaczono środki, trafi właśnie do Tarnowa.

– Bardzo dziękuję Panu Ministrowi za to, że osobiście nas odwiedził i przekazał czek. Jestem pewna, że wydamy te pieniądze dobrze, mamy bowiem niemal gotowy plan na to, aby, jak najlepiej spożytkować tę ogromną kwotę. Cieszę się, że Ministerstwo docenia nasze wysiłki związane z rozwijaniem Uczelni i jestem pewna, że to nie koniec wsparcia. Nasze zamierzenia są bowiem bardzo ambitne i bez pomocy życzliwych nam osób ich realizacja byłaby trudniejsza. Wierzę, że już niebawem będziemy przekazywać kolejne bardzo dobre dla całego regionu wiadomości – mówi Rektor Małgorzata Kołpa.

W spotkaniu, poza Ministrem i Rektor ANS wzięli udział także Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tarnowa, Piotr Wójcik.

Więcej na temat finansowej przyszłości ANS w Tarnowie TUTAJ.

Wróć do góry