W semestrze zimowym studenci kierunku ochrona środowiska uczestniczyli w licznych wyjazdach terenowych.

W październiku zajęcia terenowe z przedmiotu rekultywacja i kompensacja przyrodnicza odbyły się w Krakowie. Studenci zapoznawali się z osiągnięciami rekultywacji przeprowadzonej w kamieniołomie Liban, kamieniołomie Zakrzówek, na terenach byłych Zakładów Chemicznych Bonarka (obecnie Centrum Handlowe), Zakładach Solvay oraz Parku Bednarskiego.

Dnia 11 października studenci uczestniczyli w konferencji „Ekoinnowacje – źródła energii przyszłości” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W grudniu studenci zwiedzili Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, gdzie zapoznali się z najnowocześniejszą technologią spalania odpadów z odzyskiem energii.

Wróć do góry