W dniu 16 stycznia 2019 r. odbyły się warsztaty „Programowania reaktywnego” skierowane dla studentów kierunku informatyka a także studentów pozostałych kierunków inżynierskich prowadzonych w Instytucie Politechnicznym. Zajęcia poprowadził programista z kilkunastoletnim doświadczeniem mgr inż. Tomasz Łabuz (Senior Java Engineer, Expert Software Developer, Consultant and Java/JavaEE Trainer).

Podczas warsztatów przedstawione zostały aspekty przetwarzania żądań w aplikacjach WEB oraz związane z tą kwestią aspekty skalowalności aplikacji. Ponadto, w oparciu o ReactiveX wykonano implementację prostej aplikacji wykorzystującej specyfikę programowania reaktywnego.

Materiały z przeprowadzonych warsztatów dostępne są na platformie GIT oraz poniżej:
– Prezentacja „Reactive – Zastosowanie reaktywności w aplikacjach”
– Przykłady kodu

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry