Koło Naukowe Przyrodników OŚKA działające przy Katedrze Ochrony Środowiska spotkało się aby podsumować działalność za rok akademicki 2018/2019 oraz zaplanować działania w roku 2020.

Członkowie Koła OŚKA byli autorami i współautorami pięciu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, które opublikowano w omawianym okresie – poniżej lista:

  1. Klich M., Boryczko P., Ciurej A., Korczak M., Maślanka M., Potempa M., Stawarz N., Tomasiewicz A. 2018. Edukacja ekologiczna jako skuteczne narzędzie komunikacyjne – analiza wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży z Tarnowa i okolic. W: Wilkoń T. (red.) i Boruch P. (red.) 2018. Komunikacja wczoraj i dziś. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 101-118. ISBN 978-83-947032-4-0.
  2. Chwistek I. 2018. Rola, ochrona i zagrożenie obszarów bagiennych i podmokłych, a świadomość ekologiczna komunikacji międzyludzkiej. W: Wilkoń T. (red.) i Boruch P. (red.) 2018. Komunikacja wczoraj i dziś. Wydawnictwo PWSZ Tarnów, s. 50-60. ISBN 978-83-947032-4-0.
  3. Hajduk W., Kokoszka P., Korzec K., Kusior B., Ryczek W., Siwek K., Klich M. 2018. Ocena jakości wód górnych partii rzeki Wisłoka (Polska południowa) na podstawie makrozoobentosu. Sci. Tech. Innov., 2018, 2 (1), 19-26.
  4. Klich M., Ciężadło A., Żelazo P., Partyński P., Sawczak J., Ziomek A., Żeleźnik P., Klich S. 2018. Makrozoobentos górnej Jasiołki – inwentaryzacja, różnorodność, oznaczenie klasy jakości wody. W: Bogusz M. (red.), Wojcieszak M. (red.), Rachwał P. (red.). Poszerzamy horyzonty Tom X. Słupsk 2018. s. 431-445. ISBN 978-83-63216-14-6.
  5. Chyc M., Klich M, Klich S., Żelazo P., Ciężadło A., Żeleźnik P., Partyński P. 2019. Atmospheric particulate matter in Tarnów City (Southern Poland) – short time investigation of a spac-time variability in the winter 2019. Sci. Tech. Innov., 2019, 5 (2), 50-59.

 

W omawianym okresie OŚKA wykonała szereg prac terenowych i badań. Poniżej kilka zdjęć z najciekawszych wyjazdów: Beskid Niski i Jaśliska, Krempna i źródliska Wisłoki, Puszcza Białowieska i Białowieski Park Narodowy, Biebrza i Biebrzański Park Narodowy, Bieszczady i Solina.

OŚKA w przyszłym roku nie zamierza zwalniać – zapraszamy wszystkich chętnych (szczególnie studentów I roku) do wstąpienia w nasze szeregi!

Wróć do góry