Wspaniałe wieści dotarły do nas z Warszawy. Prezydent RP postanowieniem z dnia 28 września br. nadał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne dr. hab. Piotrowi Doboszowi. Wręczenie nominacji odbyło się w miniony piątek.

Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Piotra Dobosza to m.in.: prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego, prawo ochrony zabytków, nauka administracji, historia prawa administracyjnego, ustrój konserwatorstwa polskiego.

Stopień doktora uzyskał w 1994 na podstawie rozprawy pt. Administracyjno-prawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków. W 2012 został adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. 1 grudnia 2017 został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Jagiellońskim. Był też profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym PWSZ w Tarnowie.

Prof. Dobosz jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Międzywydziałowych Komisji Interdyscyplinarnych i Komisji Rozwoju Miasta Krakowa, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Towarzystwa Miłośników Historii Krakowa.

Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2018 został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje!

 

Wróć do góry