Studenckie Koło Naukowe „Ozon” rozpoczęło swoją działalność!
8 kwietnia swoją działalność rozpoczęło Studenckie Koło Naukowe Chemików „Ozon”. Skupia ono młodych ludzi pragnących rozwijać i pogłębiać zainteresowania z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych.

„Ozon” w ramach swojej działalności statutowej za priorytet stawia sobie rozpowszechnianie nauk chemicznych wśród studentów i młodzieży. Ten cel pragnie osiągnąć głównie poprzez realizację własnych projektów badawczych, organizowanie imprez naukowych, w tym pokazów chemicznych zarówno na terenie Uczelni, jak i poza nią, publikowanie biuletynu studenckiego „Omega”.

Studenckie Koło Naukowe Chemików posiada własny Statut uchwalony podczas zebrania założycielskiego w dniu 17 marca 2008 r.. Na tym zebraniu wybrano również zarząd w którego skład wchodzi pięć osób: Prezes Tomasz Majka, Wiceprezes Sebastian Pater, Skarbnik Marta Betlej, Sekretarz Aneta Janiczak oraz Redaktor biuletynu „Omega” Aneta Stasik.

Członkowie-założyciele Koła Naukowego Chemików są osobami zafascynowanymi pięknem chemii, jej nieograniczonymi możliwościami w eksperymentowaniu oraz wiedzą, która nie zna granic, bo „Wszystko to chemia, a wszechświat to jedno wielkie laboratorium”.

Siedzibą Koła Naukowego Chemików jest pokój 103 w pawilonie dydaktyczno-bibliotecznym (budynek B). Opiekunem naukowym jest Dr hab. Agnieszka Pattek – Janczyk prof. PWSZ.

„Ozon” jest otwarty dla studentów pragnących odkryć w sobie miłość do chemii, ale nie tylko. Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu sprawozdania, chcesz się pouczyć do kolokwium, czy też poprosić o pomoc starszych kolegów Studenckie Koło Naukowe Chemików jest idealnym rozwiązaniem.

Wróć do góry