15 czerwca 2023 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „O języku, przez język, w języku”, zorganizowana przez Katedrę Filologii Polskiej w ramach Jubileuszu 25-lecia Akademii Tarnowskiej. W wydarzeniu wzięło czynny udział wielu językoznawców i literaturoznawców zasłużonych dla polskiej humanistyki.

Sesja naukowa była okazją do promocji dwóch publikacji naukowych: „Kształtowanie się polskiego języka literackiego” autorstwa Bogusława Dunaja i „Edukacja w języku, język w edukacji. Wybór pism Profesor Jadwigi Kowalikowej z lat 1992-2020” pod redakcją Małgorzaty Pachowicz i Krystyny Choińskiej.

W murach Akademii Tarnowskiej gościliśmy zaprzyjaźnionych z Uczelnią reprezentantów znaczących ośrodków akademickich i naukowych: prof. dr hab. Jadwigę Kowalikową (UJ i AT), prof. dra hab. Kazimierza Ożoga (URZ), prof. dr hab. Helenę Synowiec (UŚ), prof. dr hab. Danutę Krzyżyk (UŚ), dr hab. Zofię Cygal-Krupę, prof. Uczelni (UJ i AT), prof. dr hab. Teresę Wilkoń (UŚ i AT), prof. dr hab. Dorotę Krystynę Rembiszewską (IS PAN), prof. dra hab. Kazimierza Sikorę (UJ), dr Krystynę Datę (UJ i AIK), prof. dr hab. Joannę Okoniową (IJP PAN). Referat przygotowany przez prof. dra hab. Bogusława Dunaja (UJ i AT) i dr hab. Mirosławę Mycawkę (UJ) odczytała dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. Uczelni (AT)

Prelegenci odwoływali się w swoich przemówieniach również do historii tarnowskiej polonistyki – do jej początków i dynamicznego rozwoju – która w zinstytucjonalizowanej formie Katedry Języka Polskiego, podobnie jak Akademia Tarnowska, liczy 25 lat. W ciągu tego okresu kilkaset osób ukończyło studia na kierunku filologia polska i zasiliło grono pracowników sektorów edukacyjnego, kulturalnego, mediów i wielu innych; nie tylko w regionie tarnowskim, ale też w Polsce i za granicą.

Wróć do góry