Studenci I roku studiów  niestacjonarnych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie

Rozpoczęcie  zajęć  – 16. 10. 2021 r. sobota  

Godz. 10.30.  Spotkanie organizacyjne, sala A  204, Budynek A

 Godz. 11.15.-16.15 –Technologia informacyjna, sala A 204, Budynek A

17.10. 2021 r. –  niedziela

 8.45 – 11.00   Psychologia sala C. 306 Budynek C

11.15- 16.15 Technologia informacyjna sala A 204 Budynek A

Wróć do góry