Ostatni w tym roku akademickim wykład z cyklu Tarnowskich Piątków Chemicznych, kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, odbył się 25 marca 2022 roku. Wykład pod tytułem „Mikroskopia krioelektronowa cryo-EM – jak zobaczyć wirusa?” wygłosił nauczyciel akademicki Katedry Chemii –  dr hab. Rafał Kurczab. Podczas wykładu zaprezentował podstawy nowoczesnej techniki badania struktury makromolekuł ważnych dla życia (białek, enzymów, DNA) w skali atomowej zwanej potocznie Cryo-EM. Na wykładzie pokazano również jaką rolę technika ta odegrała w określeniu struktury wirusa SARS-CoV-2, co przyczyniło się m.in. do szybszego opracowania szczepionki i w przyszłości skutecznych leków przeciw temu wirusowi.

Po wykładzie tradycyjnie miał miejsce krótki pokaz doświadczeń chemicznych przygotowany przez Naukowe Koło Chemików OZON.

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Tarnowskich Piątków Chemicznych w roku akademickim 2022/2023. A jeszcze w tym roku, w kwietniu, Katedra Chemii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie organizuje Tarnowski Konkurs Chemiczny, na który zapraszamy uczniów szkół podstawowych:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/tarnowski-konkurs-chemiczny/

Wróć do góry