Posiedzenie Senatu stanowiło punkt kulminacyjny tegorocznego Święta Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Podczas podniosłej uroczystości poświęcono nowy sztandar Uczelni. Aula Akademii wypełniła się szczelnie studentami, pracownikami oraz licznym gronem przyjaciół ANS.

Każdego roku w maju, częściej niż zwykle myślę o historii naszej Alma Mater. O pomyśle jej utworzenia, o pracy włożonej w to, aby idea stworzenia pierwszej w kraju wyższej szkoły zawodowej mogła się urzeczywistnić, ale przede wszystkim myślę o ludziach, którzy wykonali wtedy ten odważny krok i zmienili historię naszego miasta – mówiła Rektor ANS, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

– Wiem, że niespełna ćwierć wieku istnienia nie jest okresem długim, szczególnie gdy spojrzymy na stolicę województwa i Uniwersytet Jagielloński, który nie tak dawno świętował 658-mą rocznicę urodzin… Nie ma jednak przesady w tym co powiedziałam. Powstanie wyższej szkoły zawodowej zmieniło historię Tarnowa! – kontynuowała.

– Myśląc o moich poprzednikach: profesorze Adamie Juszkiewiczu, śp. profesorze Stanisławie Komornickim, profesor Jadwidze Lasce i pełniącym obowiązki rektora doktorze habilitowanym Józefie Kani wspominam drogę, jaką nasza Uczelnia pokonała: od siedmiu specjalności na studiach I stopnia w 1998 roku – do 25 kierunków na studiach I i II stopnia oraz magisterskich, od jednego budynku – do pięknego, europejskiej klasy kampusu, czy w końcu od ledwie kilkuset studentów – do zaszczytnego miana najchętniej wybieranej wyższej szkoły zawodowej w Polsce, mogącej pochwalić się ponad czterema tysiącami studentów. Myślę też o niemal 22 tysiącach absolwentów, którzy opuścili nasze mury w ciągu ostatnich 24 lat i wiem, że zmieniliśmy historię Tarnowa.

Urodzinowe życzenia złożyli także m.in. Przewodniczący rady Uczelni ANS, Dyrektor Generalny Grupy Azoty, Zbigniew Paprocki, Przewodnicząca RUSS, inż. Iwona Suda, Wicewojewoda Ryszard Pagacz, który odczytał list Premiera RP skierowany do społeczności akademickiej ANS, Senator RP, prof. Kazimierz Wiatr, Posłanka na Sejm RP, Urszula Augustyn oraz Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

Historycznym momentem uroczystości było poświęcenie nowego sztandaru Uczelni, którego dokonał Biskup Artur Ważny w asyście Duszpasterza Akademickiego, ks. Adama Kusia.

Podczas uroczystości nie zabrakło także wystąpienia Dziekana Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego, dr. inż. Jarosława Mikołajczyka (WAE odpowiadał za tegoroczne święto – red.) oraz wspaniałego, nagrodzonego burzą oklasków wykładu prof. dr. hab. Czesława Nowaka zatytułowanego „A co jeśli Jan Zamoyski miał rację”.

Dodajmy, że piątkową uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie oraz zaprzyjaźnieni z Uczelnią artyści Chóru SOLski.

Ostatnimi akcentami tegorocznego święta Uczelni będą: zaplanowany na sobotę III Bieg Memoriałowy im. Rektora Stanisława Komornickiego oraz niedzielny Turniej e-sportu o Puchar Rektora ANS w Tarnowie.

Fot. Grzegorz Kwiek

Ciepłych słów pod adresem Uczelni nie zabrakło także ze strony gości oraz przyjaciół ANS. Listy gratulacyjne i życzenia nadesłali m.in.: Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wróć do góry