Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie skierowały do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski o utworzenie aż pięciu nowych kierunków studiów. Cztery z nich to kierunki II stopnia (magisterskie), a jeden I stopnia (licencjacki). Władze PWSZ mają nadzieję, że mimo nadzwyczajnej sytuacji, nabór na „magisterskie”: Ekonomię, Pracę socjalną i Technologię chemiczną, jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz „licencjackie” Położnictwo zostanie przeprowadzony już na rok akademicki 2020/2021. Zgodnie z planem tegoroczna rekrutacja ma się rozpocząć 1 czerwca.

Staramy się cały czas poszerzać ofertę dydaktyczną Uczelni i dostosowywać ją do oczekiwań studentów oraz sygnałów z rynku pracy. Bardzo zależało nam na tym, aby stworzyć absolwentom kolejnych kierunków studiów licencjackich możliwość zdobycia stopnia magistra w Tarnowie. Mam nadzieję, że niebawem przekazywać będziemy dobre wieści w tym względzie mówi dr Małgorzata Martowicz, Prorektor PWSZ ds Studenckich i dydaktyki.

Bardzo ciekawą propozycją jest kierunek Technologia chemiczna. – To studia II stopnia nie tylko dla absolwentów Chemii, ale i dla tych, którzy ukończą Inżynierię materiałową. Studia te będą realizowane na bazie dwóch programów studiów, trwających cztery lub trzy semestry. Te pierwsze będą dla absolwentów Chemii, którzy kończą I stopień z tytułem licencjata i będą mogli w trakcie pierwszego semestru uzupełnić kompetencje inżynierskie. Dla tych absolwentów przewidujemy rekrutację w lecie. Studia trzysemestralne natomiast są przewidziane dla absolwentów Inżynierii materiałowej, której absolwenci kończą studia z tytułem inżyniera. Dla nich przewidujemy rekrutację w lutym – wyjaśnia Prorektor Martowicz.

Na wszystkich nowo otwartych kierunkach będą mogli oczywiście studiować także absolwenci innych Uczelni, którzy spełnią wymagania rekrutacyjne i pozytywnie przejdą proces rekrutacji.

Co warte podkreślenia, Senat PWSZ zatwierdził już nowe programy oraz harmonogramy studiów, a ponadto Uczelnia zawarła już porozumienia z pracodawcami w sprawie przyjęcia na praktyki przyszłych studentów

Jeśli MNiSW pozytywnie rozpatrzy wnioski z Tarnowa, w najchętniej wybieranej wyższej szkole zawodowej w Polsce będą już 22 kierunki. Naukę na dziewięciu z nich będzie można zakończyć zdobyciem tytułu magistra. Obecnie jest ich pięć: Administracja, Filologia polska, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo oraz Wychowanie fizyczne.

Wróć do góry